Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheyorpheus heyorpheus
krolowa-sniegu
krolowa-sniegu
9692 82ef
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viagdziejestola gdziejestola
krolowa-sniegu
  Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Anna Ficner-Ogonowska - Alibi na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
krolowa-sniegu
3774 4515 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
4565 37e2 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamajkey majkey
krolowa-sniegu
"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to albo, że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy." 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence viamajkey majkey
4163 2ede 500

smudgedup:

opening up

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viagabunia gabunia
krolowa-sniegu
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
7006 b927 500
krolowa-sniegu
krolowa-sniegu
7289 df66 500
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacoolenough coolenough

May 21 2017

krolowa-sniegu
krolowa-sniegu

May 20 2017

krolowa-sniegu
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
Reposted fromredsth redsth viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
4130 8010 500
Warsaw, I love you more and more
Reposted fromohhh ohhh viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl