Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

krolowa-sniegu
1147 76f3 500
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
krolowa-sniegu
7062 0be7 500
krolowa-sniegu
7273 fa7c 500
"Ości" 13
krolowa-sniegu
Otter
Reposted fromvolldost volldost viabukazla bukazla
krolowa-sniegu
7577 e67c
Reposted fromGIFer GIFer vialobuss lobuss
9330 8318 500

medusick:

this is so wholesome 

Reposted fromnepotism nepotism viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
1385 477d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
3508 5cef 500
Reposted frommoreshadows moreshadows viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
1156 d97f
Reposted fromdelix delix viairmelin irmelin
krolowa-sniegu
7528 b6c7 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
krolowa-sniegu

December 06 2016

krolowa-sniegu

To wszystko jest proste jak plaskacz w twarz. To nie jest szczególna teoria względności. To nie jest finezyjne i skomplikowane, ale działa.

Jest dobre? To nie psuj. Nie możesz czegoś zmienić? To odpuść. Nie ma to wpływu na twoje życie? To wzrusz ramionami. Nie akceptujesz czegoś? To odejdź, a dokonując każdego wyboru rób to, co dla ciebie ważne, bo nikt inny za ciebie tego nie zrobi. 

Kropka.

— Volantification
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaicetea123 icetea123
krolowa-sniegu
4991 0b19
Reposted fromkaiee kaiee viamichalkoziol michalkoziol
krolowa-sniegu
0844 d1de

katuriankaturiankaturian:

This gif is useful for my whole life.  Thank you Mr. Spacey.  

krolowa-sniegu
1006 dad0 500
Reposted fromparisskin parisskin viabawisa bawisa
krolowa-sniegu
krolowa-sniegu
krolowa-sniegu
Reposted frombluuu bluuu viadidlirnik didlirnik
krolowa-sniegu
6731 ea66 500
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl